Month: May 2014

KEAJAIBAN ALQURAN: GERHANA

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Qs.Yunus Ayat : 5) Gerhana merupakan sebuah fenomena alam yang kerap terjadi pada masa kita. Kejadian ini jelas adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Alloh, untuk memberikan sebuah pelajaran penting kepada manusia agar mau kembali kepada Alloh  dan bertaubat kepada-Nya. Dalam ilmu Astronomi gerhana tersebut bisa terjadi pada dua keadaan, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi...

Read More

MANFAAT SEDEKAH: KEDERMAWANAN UTSMAN BIN AFFAN

Banyak  ayat maupun hadits Rosululloh  yang menjelaskan bahwa bersedekah untuk da’wah adalah amal yang mulia dalam Islam, tingginya kedudukan orang yang bersedekah tidak hanya di akhirat semata, melainkan juga berlaku di dunia. Maka barangsiapa yang loyal, akan terangkat derajatnya, dan bagi yang bakhil akan terhina. Rosululloh  bersabda: ”Orang yang baik di dunia akan menjadi orang yang baik di akhirat.” (HR. Bukhari) Alloh  pun menjelaskan dalam ayat-Nya yang mulia, bahwa bersedekah dapat menjadikan pelakunya memiliki harta yang berlimpah, ”Katakanlah, ’Sesungguhnya Rabbku melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan apa saja yang...

Read More